czwartek, grudnia 03, 2015

za moimi plecami, prosto w monitor, świeci! już niedługo pieprzona przeprowadzka. 
co potem będzie świecić, hmmm? 
behind my back, straight at the screen, lights me! but soon fucking move.
what then will shine, hmmm?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz