sobota, czerwca 29, 2013

I am a part of the process. change is the only constant in life. 
it is really hard for me to accept it. green on trees makes me calm.
~ ~ ~ jestem cześcią procesu. zmiana to jednyna stała w życiu, 
i jest mi bardzo trudno to zaakceptować, ale zieleń uspokaja.
and at 23:45 it was still light ~ ~ ~ a o 23:45 było jeszcze widno

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz