niedziela, stycznia 27, 2013


 ( c o h e s i o n )
w miejscach tego typu, bez mapy, możesz uznać za sztukę wszystko co cię zaintryguje.
– – – in place like this, you can consider piece of something as an art
„nie chodzę do kościoła, a jezus mnie ściga” © joanna krawczyk
– – – "i don't go to church and i am chased by jesus" © joanna krawczyk
 (powyżej) magdalena abulska TOTA – – – (above) magdalena abulska TOTA
(powyżej) marcin bednarczyk WSPINACZE (żyrandol ze spinaczy), a w lewym dolnym rogu: cukier HEXAGON działanie performatywne anny jochymek – – – (above) marcin bednarczyk WSPINACZE (chandelier with paper clips), 
in the lower left corner: sugar HEXAGON performative action anna jochymek
(poniżej) sebastian krok KLIMAS – – – (below) sebastian krok KLIMAS

nie mam zdjęcia ulubionej intalacji z wystawy: AVE MARIA magdaleny grundwald 
– – – I did't take a picture of my favorite instalation from the exhibition: 
AVE MARIA by magdalena grundwald

**** jeśli identyfikujesz jakąś prace, daj mi znać, uzupełnię opisy
**** if you identify someone's work, let me know, i will fill descriptions

2 komentarze: