czwartek, września 27, 2012

 
co zostawimy po sobie, a co zostanie zapamiętane
– – – what we leave behind, and what will be remembered
Sumerian writing in Pergamon Museum
detail of the work by ROMAN OPAŁKA in the Hamburger Bahnhof

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz