niedziela, października 18, 2015

japończycy „kiedy bardzo się z czegoś cieszą, wołają glośno: banzai! okrzyk ten znaczy dosłownie
  dziesięć tysięcy lat, a używa się go, kiedy jest co świętować – w znaczeniu:
hurra!, wszystkiego dobrego!, niech żyje!” 
zosia fabjanowska-micyk (z lewej) świętowała wydanie swojej książki, 
razem z nią świętowała też autorka ilustracji joanna grochocka (z prawej)
japanese "when they are enjoying of something, call loud: bonsai! this shout literally means ten thousand years, and it is used when there is something to celebrate - in the sense of:
hurray !, all the best !, long live! "
zosia fabjanowska-micyk (left) and joanna grochocka (an illustrator from the right) 
celebrated the publishing of her book

zosia przypomina sobie japońskie znaki do dedykacji 
zosia remembers the japanese characters for dedication
nie da się ukryć, że było nas sporo, i nie odpuściliśmy. każdy ma wpis i rysuneczek od joanny
our group was the number. everyone has inscription and drawing from joanna
loża szyderców musi być zawsze
scoffers box always has to be
autorką wszystkich zdjęć jest magdalena sobotka
all photos by magdalena sobotka
o innej książce zosi pisałam tu
about other zosia's book i wrote here

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz