sobota, czerwca 27, 2015


 trzeba mieć fantazję, żeby zaprosić znajomych na mszę, pod przykrywką miłości do bacha.
z kazania rozumiałam jedynie bach i amen. 
obiecuję, że do następnych odwiedzin nauczę się niemieckiego
●●●
you have to have imagination, to invite friends to preach, under the cover of love for bach. 
with sermons i understood only bach and amen. 
i promise that the next visit I'll speak german

listen this: link
KAISER-WILHELM-GEDÄCHTNIS-KIRCHE: link 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz