sobota, grudnia 06, 2014

tłumaczyć się z upodobania do tego typu publikacji nie będę 
✘ i will not explain my fascination for this type of publications ✘
 (from the book) a twenty three year old viennese woman, depicted before
and after contracting cholera in the first european epidemic in 1831.
according to the original caption, the second image shows her only an hour
after contracting the disease, and she died four hours later. ✘
(z książki) 23 letnia wiedenka przedstawiona przed i po zarażeniu cholrą,
w pierwszej europejskiej epidemii w 1831 roku. zgodnie z oryginalnymi podpisami,
druga ilustracja pokazuje ją zaledwie po godzinie od zarażenia chorobą,
zmarła po czterech godzinach. 
(on the left) the heads of two patients: woman suffering from severe impetigo on her nose, cheeks
and chin, and a man suffering from sycosis, an inflammation of the follicles. ✘
głowy dwójki pacjentów: kobiety cierpiącej na silny liszajec na nosie, policzkach
i brodzie, i mężczyzny cierpiącego na figówkę gronkowcową,
czyli zapalenie mieszków włosowych.
✘ (on the right) the head, shoulders and hands of a male infant suffering
from hereditary syphilis, skin wrinkled, with keratitis, and coverd in pustules. ✘
głowa, ramiona i ręce niemowlęcia płci męskiej cierpiącego na dziedziczną kiłę,
pomarszczoną skórę, zapalenie rogówki, i ciałem pokrytym krostami. 
a to jeden z moich rysunków z projektu supernaturalne z 2007
✘ and this is one of my drawings from the project supernatural 2007 ✘

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz