piątek, czerwca 13, 2014

♥ była w moim dzieciństwie... była w moim życiu... 
najradośniejszą, najdelikatniejszą i najkochańszą Ciocią. miałam szczęście. ♥
♥ she was in my childhood... she was in my life... 
the happiest, the most delicate and most beloved Aunt. 
I was lucky ♥
♥ ciocia i moja mama ♥

2 komentarze: